Vláda České republiky uvádí v níže uvedeném rozhodnutí dne 28.11.2017 č.j. 30804/2017-OPR-4 právo Evropanů obchodovat konopí k terapii a výzkumu a uvádí evropskou a českou vládní politiku a národní strategie k harm reduction u cannabis


Rozhodnutí prezidentů a premiérů Vlády ČR ode dne 21.3.2008 a zveřejnění výzkumu a podání prvního legislativního návrhu zajištění konopí k léčbě a výzkumu (www.konopijelek.cz) do  dne 17.11.2017 vůči členům výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure)a stížnostem na porušování čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech a čl. 34 a 267 Smlouvy o fungování Společenství Českou republikou 

Úřad vlády ČR dne 28.11.2017 č.j. 30804/2017-OPR-4
➤➤➤➤